Grön-Fri behandling! 

Behandlingar

Vi erbjuder Grön-Fri behandling på tak, fasader, altaner mm.
Om det finns mossa på taket avlägsnar vi detta innan behandling.


Egenskaper Grön-Fri:
Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omedelbart.
På väderutsatta ytor så spolar regnet med tiden bort påväxten utan att ytan
behöver tvättas efter Grön-Fri behandling.
Alger är normalt borta efter 1 år och lav efter ca 2 år.


Användningsområden
På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. 


Vad gör vi inte

Vi högtryckstvättar inte då vatten kan pressas in i andra byggnadsdelar och ev.
ytskydd på materialet kan helt eller delvis spolas bort.Rotavdrag

30%

för konsultation & offert

Skattereduktionen för renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) ger dig 30% i avdrag när du anlitar en hantverkare. 


Våra tjänster innefattar ROTAVDRAGET. 


Vid frågor om detta är ni välkomna att kontakta oss.

FAQ

När är det bäst att behandla med Grön-Fri?

Så snart som möjligt. Årstid, temperatur har ingen betydelse så länge det inte är minusgrader och frost på ytorna. Om det är mycket växter kring ytorna som skall behandlas är det en fördel att göra det tidigt på våren eller på hösten när växterna inte fått blad eller tappat dem.

 

Hur fort försvinner algerna?

De skiftar i färg efter några dagar.

Om man inte bearbetar ytan är beläggningen från algerna borta inom ett år.


Hur länge fungerar Grön-Fri?

Grön-Fri bryts främst ner av solljus(UV-ljus) och denna process går snabbare ju varmare det är. Det bryts även ner av mikroorganismer. Effekten sitter i även om medlet brutits ner eftersom ytan är "ren" från sporer och det tar en viss tid innan nya sporer hinner etablera sig. Det går därför inte att säga någon exakt tid som gäller i alla sammanhang. Erfarenhetsmässigt tar det 3-4 år innan det börjar växa på ytorna igen.


Är Grön-Fri farligt?

Ordet "farlig" kan betyda så mycket. Ämnet har använts på operationssår i snart 50 år utan allvarliga biverkningar. Det har också släppts ut i naturen under samma långa tid utan att man kunnat påvisa några allvarliga skador.


Är Grön-Fri skadligt för djur?

Nej, den mängd en hund/katt kan få i sig genom att slicka på en yta är så liten att husdjuret inte tar någon som helst skada, Det samma gäller det som kan tänkas fastna på tassarna.Dock bör de ej beträda ytorna strax efter behandling innan det torkat upp.