Bra att veta:

Grön-Fri är registrerad i miljöbedömningssystemen

BASTA,SundaHus och Byggvarubedömningen för att

helt transparant visa  produktens egenskaper.

För oss är det en självklarhet att göra det vi kan 

för att minimera miljöpåverkan och därför använder 

vi den bästa metoden för att uppnå detta.